Asiakastietorekisteri

 

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 20.04.2018

1. Rekisterinpitäjä

Aikamatkat Oy

Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

p. 010 421 8990

asiakaspalvelu@aikamatkat.fi

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Mikko Kämäräinen

Hatanpään valtatie 24, 33100 Tampere

mikko.kamarainen(at)aikamatkat.fi 

3. Rekisterin nimi

Aikamatkat Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin kerätään Aikamatkat Oy:n verkkokaupan rekisteröityneiden asiakkaiden tiedot matkapalveluiden ostamista ja toimittamista varten. Tietoja voidaan käyttää Aikamatkat Oy:n markkinointitarkoituksiin vain, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluttua ostotapahtuman jälkeen, mikäli oston tehnyt henkilö ei ole antanut suostumustaan käyttää tietojaan Aikamatkat Oy:n markkinointitarkoituksiin.

Rekisteriin kerätään myös Aikamatkat Oy:n internetsivuilla, verkkokaupassa tai sosiaalisessa mediassa kilpailuihin tai arvontoihin osallistuvien henkilöiden tiedot kilpailun tai arvonnan suorittamiseksi. Tiedot poistetaan kilpailun tai arvonnan päätyttyä, mikäli henkilö ei ole antanut suostumustaan käyttää tietojaan Aikamatkat Oy:n markkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn suostumuksella voidaan palvelun käyttöä aika ajoin monitoroida Aikamatkat Oy:n internetsivujen ja verkkokaupan toiminnan ja laadun edelleen kehittämiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö ja tietojen päivittäminen

Rekisteröidystä tallennetaan seuraavat tiedot: nimi, syntymäaika, passinumero (tarvittaessa), osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi tallennetaan matkapalveluiden ostotapahtumaa koskevat tai sen mahdollistavat tapahtuma-, maksu- ja maksunvälittäjän tiedot.

Aikamatkat Oy:n asiakaspalvelun toiminnan ja laadun edelleen kehittämiseksi asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan. Näissä tallenteissa voi ilmetä rekisteröidystä nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mutta em. tiedot eivät ole yksittäisesti etsittävissä tallenteista eikä tallenteita voi hakea rekisteröidyn tiedoilla.  

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä henkilöiltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Asiakkaalta kerättyjä tietoja luovutetaan ainoastaan niille yhteistyökumppaneille, joille tietojen välittäminen on välttämätöntä, kuten esimerkiksi lento-, laiva- ja muille kuljetusyhtiöille, sekä tarvittaessa rajaviranomaisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakkaalta kerättyjä tietoja luovutetaan ainoastaan tarvittaessa rajaviranomaisille sekä palveluntarjoajille, kuten hotelleille EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelle

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

a) Manuaalinen aineisto: Aikamatkat Oy käsittelee asiakkaiden passeja ja viisumianomuslomakkeita Venäjän viisumien hakua varten. Passeja ja henkilötietoja sisältäviä viisumianomuslomakkeita säilytetään Aikamatkojen toimistolla lukitussa kaapissa, josta ne luovutetaan ainoastaan suoraan luotettavalle viisumiyhteistyökumppanille tai asiakkaalle itselleen postitse tai henkilökohtaisesti. Postitse lähetettävät asiakirjat lähetetään aina niin, että lähetystä voidaan seurata. 

b) ATK:lla käsiteltävät tiedot:  Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu tavanomaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Palvelimet ovat palomuureilla suojatussa ympäristössä, ympäristössä on virustorjunta ja ympäristö on salasanoin ja käyttäjätunnuksin suojattua. Rekisterin käyttö ja hallinnointi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka annetaan vain sellaisille rekisterinpitäjän työntekijöille tai rekisterinpitäjän puolesta toimiville henkilöille, joiden asema ja työtehtävät näitä vaativat. Kaikesta rekisterin käsittelystä jää merkinnät lokitietoihin.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot tai pyytää rekisterinpitäjää vahvistamaan, onko rekisteröidystä henkilöstä itsestään rekisterissä tietoja. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tietojen tarkastuksen yhteydessä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Asiaa koskeva pyyntö tulee osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä, jotta tietojen poistaminen voidaan toteuttaa.

Timetravels - Aikamatkat